PARTERAPI

Å føle oss elsket og verdsatt er noe av det mest berikende og meningsfulle vi opplever i livet. Mennesker har et grunnleggende behov for trygghet og derfor søker de fleste av oss til det faste parforholdet. Sammen med vår partner ønsker vi å oppleve samhørighet, kontinuitet, forutsigbarhet, vennskap, erotikk, begjær og mening. I det nære og intime samlivet veves to menneskers livshistorier sammen.

Men noen ganger kan parforholdet også forårsake smerte og sorg og  endog føre til at vi rammes av en eksistensiell krise. Ønsket om samhørighet og nærhet til partner kan  komme  i konflikt med behovet for å oppleve selvstendighet og kontroll over eget liv.

I parterapi kan dere få hjelp til å forstå hva som ligger til grunn for problemene og hvorfor samlivet, intimiteten og seksualiteten oppleves som det gjør akkurat nå. Par som kommer til terapi kan føle seg sårbare og  engstelige for hva dette innebærer. Problemer og konflikter i parforholdet, især de som handler om vårt intime og seksuelle liv, oppleves av de fleste som svært privat. Par kan synes at det er pinlig og skamfullt å snakke om det, og man er redd for ikke å bli sett og forstått som den man er med de behovene man har. Ofte er også den ene part mer motivert for terapi enn den andre. 

Mitt utgangspunkt  for terapien er å skape et felles rom som oppleves trygt,  strukturert og med respekt for grenser. Dermed blir det også mulig å oppleve ro og nærvær til å forholde seg til de aktuelle problemene. Jeg tilstreber å skape en balanse mellom  de utfordringene og  de ressursene dere har i forholdet.

Jeg legger mye arbeid ned i å bli godt kjent med hvert enkelt par og de utfordringene og ressursene som er unike for akkurat dere. Av den grunn setter jeg sjelden opp mer enn tre konsultasjoner per dag og jeg bruker ca 2 timer i etterkant av hver konsultasjon til refleksjon og analyse av det vi har snakket om. Deretter legger jeg en plan for den videre terapien.

Dersom dere etter den første timen ønsker å starte i et terapi forløp hos meg gjennomføres de neste 4 timene vanligvis i løpet av 2-3 uker som en kombinasjon av par konsultasjoner og individuelle timer. Deretter bør man ha avtaler med ca 2 ukers intervaller, men tilpasset individuelle behov og problemstillinger. Et gjennomført terapiforløp vil vanligvis strekke seg over 15 til 30 konsultasjoner, men igjen med individuelle variasjoner etter behov.

Målet med terapien er ikke at forholdet skal bestå for enhver pris, men at dere som par skal få hjelp til å arbeide med det dere opplever som vanskelig, og dermed få en avklaring og hjelp til å gå veien videre enten sammen eller hver for dere. Som terapeut er min rolle å hjelpe dere med å forstå og få overblikk over deres situasjon og hvilke utfordringer og muligheter dere har, men arbeidet må gjøres og beslutningene tas av dere gjennom terapiprosessen.

Noen ganger kan nedbyggingen av forholdet ha kommet så langt at den beste løsningen vil være å gå hver til sitt. Uansett bakgrunn er dette for de fleste en vanskelig og smertefull beslutning. Et mål for parterapien i en slik situasjon kan være å finne en felles forståelse mellom partene, få hjelp til å avslutte et kjærlighetsforhold som er over og gå videre i livet.     

En god parterapi prosess  gir imidlertid de par som ønsker å satse på hverandre en ny mulighet til å utvikle forholdet både intellektuelt, emosjonelt og erotisk for dermed å kunne leve i det kjærlighetsforholdet dere begge ønsker.