INDIVIDUELL TERAPI

Jeg tilbyr individuell terapi til deg som opplever at du strever med relasjoner til andre mennesker eller havner i konflikter du opplever som vanskelige å forstå eller takle.  Det kan gjelde relasjonen til ektefelle/partner, egne barn, foreldre , søsken eller relasjoner til kolleger.  Jeg tilbyr også individuell terapi til deg som opplever at det er  vanskelig etablere og bli værende i et parforhold over lengre tid og til deg som synes det er vanskelig å komme videre etter et samlivsbrudd. 

Terapi handler om å gå på oppdagelse i ditt eget liv. Målet med terapi er å få større forståelse og innsikt i hvorfor vi er som vi er og hvordan vi kan arbeide med å endre sider ved oss selv som oppleves som en uønsket begrensning eller et problem.

I terapien utforsker vi i fellesskap dine tanker, følelser og ditt handlingsmønster i forhold til det du opplever som vanskelig.  Noen ganger kan det være relevant å se på de tidligste erfaringene med relasjoner til andre og de mønster som kjennetegner måten du er sammen med andre på. I andre tilfelle kan det være mer nyttig å ta utgangspunkt i en aktuell problemstilling for å forstå hva som forårsaker det du opplever som problemer. I terapien er det  din opplevelse av situasjonen som er i fokus. Min rolle som terapeut er å støtte og hjelpe deg i den prosessen slik at du kan finne gode strategier til å mestre livet og dine relasjoner til andre.