KURS FOR PAR

Siden 2006 har jeg holdt kurs for par. I løpet av vinteren 2020 vil jeg lansere flere kurs. Et parkurs kan være et godt alternativ til individuell parterapi for par som ønsker å forebygge problemer eller som opplever at kjæresteforholdet og nærhet ikke lenger har den plassen man egentlig ønsker at det skal ha.

Det første kurset er basert på et kurs konsept utviklet av den kanadiske psykologen og parterapeuten Sue Johnon kalt “Hold me tight”. Kurset har som mål å gi paret en bedre forståelse av hvem den andre egentlig er og hvorfor vi handler og reagerer som vi gjør i relasjonen. Kurset har også som mål å lære paret å gjenkjenne uheldige mønstre som man kommer inn i og å håndtere konflikter på en bedre måte, for på den måten å skape større trygghet og nærhet i parforholdet.

Jeg har også fra 2006 tilbudt par kurs  der tema er seksualitet, lyst, nærvær og intimitet. Hensikten er å gi par nye erfaringer  med hvordan nærhet og intimitet  kan  endre og fornye et etablert forhold. Fysisk samvær har evnen til å  skape og forsterker den følelsesmessige forbindelse mellom to mennesker.  Å bli berørt av den annen, og måten man blir berørt på er av betydning for hvordan vi opplever oss selv og vårt parforhold. 

På parkursene er det aldri mer enn fire deltagende par og som kursleder er det mitt ansvar å sørge for at alle opplever dette som trygt og at ingen settes i en situasjon der man presses til å gå utover egne grenser eller eksponerer seg på måter som er uønsket eller kjennes ugreit.


Tidligere deltakere har uttrykt at kursett virker motiverende for å arbeide med å bringe forholdet ut av rutinen og blindgatene, og man får lyst til mer nærhet og  en mer åpen kommunikasjon.

Jeg planlegger også et kurs for kvinner som opplever at lyst og seksualitet er vanskelig eller at lysten har blitt mer eller mindre borte fra relasjonen.

Nærmere informasjon om tid og sted følger i løpet av høsten 2019. Interesserte kan sende meg en mail og vil bli kontaktet når kursdatoer og sted er klart.