OM RELASJONER

Mennesker er i sin natur sosiale og det å etablere og fastholde meningsfulle relasjoner til andre mennesker oppleves for de aller fleste som en grunnleggende betingelse for et godt liv. Nærhet og fortrolighet, intimitet og et godt sexliv er viktig for de fleste av oss enten vi lever i  en par relasjon eller alene.

Noen har erfaring med at relasjoner til andre kan være utfordrende, vanskelige eller til og med farlige. Relasjonene, både til vår partner og til andre, påvirkes og endres av livshendelser som det å bli foreldre, sykdom, konflikter, eller det å bli eldre. Når vi gå inn i en nær og forpliktende relasjon til en annen tar vi med oss erfaringer fra tidligere relasjoner på både godt og vondt. Barndomserfaringer er ofte det som har satt de dypeste sporene i oss og disse kan prege våre måter å være i nære relasjoner på som voksne, også når situasjonen er en helt annen. Erfaringene vil kunne påvirke vår evne til åpenhet, til å sette grenser og til nærvær i relasjoner til andre. 

En utfordrende arena for etablering og vedlikehold av relasjoner er nettdating og sosiale medier. De gir muligheter til å finne en partner og til å pleie og  vedlikeholde vennskap. Men datinglivet kan også være ganske brutalt og kynisk og livet i  sosiale medier har ikke alltid så mye med det virkelige hverdagslivet å gjøre. For noen kan livet på nett bli en  belastning for selvfølelse og selvtillit og gjøre  at man blir mer utrygg i relasjoner til andre eller blir mistroisk til andre menneskers motiver.

Dersom du opplever at relasjoner er vanskelig eller utrygge, at selvtilliten har fått seg en alvorlig knekk etter negative opplevelser på nett eller du opplever ensomhet tilbyr jeg individuell terapi og hjelp til å forstå hvordan du kan komme videre og skape tryggere relasjoner til andre mennesker.