OM ANNE

Jeg har mer enn 25 års erfaring i å arbeide med mennesker i utfordrende livssituasjoner  og kriser.  Jeg har særlig erfaring med å skape den tillitsfulle og trygge relasjonen som en nødvendig forutsetning for all forandring og utvikling. Som terapeut arbeider jeg også med å hjelpe mennesker å forstå og integrere seksualiteten som en del livet enten alene eller sammen med en partner.

Jeg er  cand. ped. fra Århus Universitet i Danmark. I mitt pedagogisk-psykologiske studium har jeg spesielt arbeidet med relasjoner og deres betydning. Min avsluttende masteroppgave undersøkte og beskrev de relasjonelle forutsetningene for menneskelig utvikling og hvordan relasjonens kvalitet påvirker opplevelsen av mening og identitet. 

Jeg har en fireårig psykoterapeut utdannelse fra Danmark godkjent av Dansk Psykoterapeutforening og er medlem av samme forening. Videre er jeg utdannet Sexologisk Rådgiver godkjent av Nordisk Forening for Klinisk Sexologi og  er medlem av Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Jeg har en utdannelse i emosjonsfokusert parterapi og er medlem av Norsk Senter for Emosjonsfokusert Terapi. Jeg deltar på etterutdannelse og kurs innen tema som berører psykoterapi, parterapi og sexologi. For å sikre at mine klienter får et best mulige tilbud mottar jeg regelmessig kollegial supervisjon fra andre erfarne kolleger innen mitt arbeidsområde.

Fra 1990–2013 var jeg medeier i, og drev en barnevernsinstitusjon som på oppdrag fra kommuner over hele Danmark tok imot ungdom  som hadde opplevd omfattende omsorgssvikt og led av alvorlige tilknytningsforstyrrelser og traumer.

Siden 2006 har jeg, ved siden av arbeidet med ungdommene, drevet praksis som terapeut og sexolog i Danmark, samt holdt kurs for grupper av par. Jeg har undervist og holdt  foredrag om den relasjonelle kvalitets betydning i arbeidet med tilknytningsproblematikk hos utsatte barn og unge, om barn og unges seksualitet og om den meningsfulle seksualiteten og erotikkens betydning i kjærligehetsforhold og samliv.

Jeg arbeider ut fra en psykologisk og eksistensfilosofisk forståelse av mennesket. Jeg er  opptatt av hvordan vi kan bygge opp og fastholde meningsfulle og trygge relasjoner samtidig som vi opplever trivsel, utvikling og vekst. 

Etter 27 år i Danmark flyttet jeg i 2017 tilbake til Norge og har i dag min praksis i Sandvika utenfor Oslo

Anne_1.jpg