KURS FOR PAR

Siden 2006 har jeg holdt kurs for par  der tema har vært seksualitet, lyst, nærvær og intimitet. Hensikten er å gi par nye erfaringer  med hvordan nærhet og intimitet  kan  endre og fornye et etablert forhold.  

Fysisk og seksuelt samvær har evnen til å  skape og forsterker den følelsesmessige forbindelse mellom to mennesker.  Å bli berørt av den annen, og måten man blir berørt på er av betydning for hvordan vi opplever oss selv og vårt parforhold. 
 
Kurset har et bredt perspektiv på seksuell lyst  i par relasjonen. Dere får tid som par alene til å reflektere over deres eget lystmønster og hva som fungerer for dere. 

Tidligere deltakere har uttrykt at erfaringen gir en ny innsikt i forholdets muligheter og ressurser og setter de problemer og utfordringer man møter i et nytt og mer håpefullt perspektiv. Det virker motiverende for å arbeide med å bringe forholdet ut av rutinen og blindgatene, og man får lyst til mer nærhet og  en mer åpen kommunikasjon.

Nærmere informasjon om datoer og sted følger i løpet av vinter/vår 2019. Interesserte kan sende meg en mail og vil bli kontaktet når kursdatoer og sted er klart.