Parets erotiske rom

Begrepet «det erotiske rom» setter seksualiteten inn i en større ramme og gir muligheter for å utforske seksualiteten og parforholdet på en ny måte

Meningsfull sex. En tilstand å bevege seg mot.

I lengerevarende kjærlighetsforhold opplever mange at ulik lyst til sex og intimitet skaper konflikter. Manglende eller ulik lyst til sex er vanlig, men ofte tabubelagt å snakke om.

Det vi ønsker oss er god sex og vi tror ofte at andre får det til, mens selv kan vi oppleve det som  mer komplisert enn som så.

Seksualitet, enten det handler om nytelse eller utfordringer, er et ikke-tema for mange par.  Samtidig påvirkes vi av medias fremstilling av seksualitet. Sex selger, men det som beskrives er ofte kun teknikker som lover å gi oss fantastisk sex. At sex og intimitet også inneholder en meningsdimensjon i forholdet mellom to mennesker berøres sjelden. 

For å bevare lyst og begjær over tid må vi oppleve at sex og intimitet gir mening. Lyst trenger motivasjon 

Sex ,erotikk og intimitet har i seg et stort potensiale til å bringe oss nærmere oss selv og vår partner og det kan oppleves som en stor glede å gi til kjæresten noe som gir nytelse og glede.

 .   

Photo by Velvetfish/iStock / Getty Images
Photo by Velvetfish/iStock / Getty Images
 

Det erotiske rom : Å gå inn i en annen tilstand

Når sex blir meningsfullt og har et formål blir det ikke lenger noe vi bare gjør sammen, men en tilstand, et rom, vi trår inn i.

Et rom som både er trygt og som pirrer usikkerheten. Det gir muligheter for å vandre inn i fantasier og  å «leke» med hverandre og merke vår egen og den andres kropp. Vi kan forsvinne inn i oss selv og samtidig vite at den andre er der og tar imot  når vi kommer tilbake.

Vi har ofte en forestillling om at sex, nytelse og intimitet er noe som oppstår spontant dersom vi elsker hverandre.  Da kommer begjæret av seg selv. Når vi må  avtale tid til sex, opplever mange at de «mister» noe  og at noe er galt med parforholdet og med lysten.                              

Men god sex og erotikk oppstår ikke bare spontant i det etablerte og langvarige kjærlighetsforholdet. Det er noe vi må ønske å oppleve og oppsøke, en måte å være sammen på som er annerledes enn det dagligdagse. Vi må bestemme oss for å gi det tid og ønske å utvikle  nærvær og åpenhet for det som skjer.

Den belgiske psykolog og sexolog Ester Perel sier “Sex is not something you do, it is a place you go".

Du kan stille deg selv spørsmålet : Hvordan ser vårt erotiske rom ut? Hvordan er det å være der? Hvem er jeg, når jeg befinner meg der sammen med min partner? Hva kan hjelpe meg til slike opplevelser og hva er de største hindre for å oppleve rommet som godt å være i.

 

REF:

Perel, Ester (2007) Mating in captivity,  Hodder & Stoughton General Division

Nagoski,Emiliy (2017) Kom som du er, Kagge Forlag

Photo by inusuke/iStock / Getty Images
Photo by inusuke/iStock / Getty Images