SEKSUELLE FANTASIER - NÆRHET ELLER AVSTAND I PARFORHOLDET?

SEKSUELLE FANTASIER – NÆRHET ELLER AVSTAND I PARFORHOLDE

For mange mennesker er seksuelle fantasier en viktig del av et spennende og lekende sexliv.

Å fantasere om sex i løpet av dagen, drømme seksuelle drømmer og ha seksuelle fantasier mens man onanerer eller har sex sammen med andre, er for mange helt naturlig.

De tema vi fantaserer om er ofte variasjoner og kombinasjoner av tolv grunntema, hvor noen av de mer alminnelige handler om :

-      å være sammen med flere en én sexpartner samtidig. 

-      Voyeurisme / ekshibisjonisme. F.eks. se på andre ha sex eller bli sett på av andre.

-      Sado – masochisme .  Alle avskygninger av dominans / underkastelse, 

-      Fetisjisme  - konkrete gjenstander, handlinger ellerideer blir tillagt seksuell tiltrekningskraft. 

-      Transvestisme eller fasinasjon av et annet kjønn når det ikke leves åpent.

Men det er forskjell på hvordan vi bruker seksuelle fantasier i vårt sexliv.

Noen fantasier handler om å være sammen med en annen enn den man faktisk er sammen med og man forsvinner inn i fantasier for å være i stand til å delta i en seksuell akt som man egentlig ikke ønsker eller som er blitt meningsløs.

Jeg anbefaler klienter å onanere og utforske seksuelle fantasier som en del av å bli bedre kjent med sin seksualitet og dermed utvide sitt seksuelle reportoar.

Sammen med partner kan det å dele seksuelle fantasier være både opphissende og givende for begge parter.  Fantasiene kan være med til å «kickstarte» lysten hos begge, trekke det seksuelle samværet ut i tid og dermed forsterke nytelsen samt å hjelpe en over terskelen til orgasme. Brukt slik blir fantasier en positiv del av parets seksualitet og bidrar til tillit, fortrolighet og åpenhet mellom de to.

 

Men bruk av seksuelle fantasier kan også medføre frakobling og fremmedgjøring mellom de to.

Når man opplever at den seksuelle lyst er borte, at relasjonen til partner er vanskelig eller at sexlivet kjennes meningsløst, kan fantasier brukes som en teknikk for å allikevel gjennomføre den seksuelle akten selv om man ikke har lyst eller opplever sterk motvilje. Men under slike betingelser vil det å forsvinne inn i sin egen fantasiverden også skape større avstand til den andre og ofte gi opphav til vanskelige følelser som skam, ensomhet og noen ganger forakt både for seg selv og den andre.

Å koble kroppen fri fra følelser og ignorer opplevelsen av egne grenser uten emosjonell kontakt med partner, blir vanskelig for begge dersom det blir mønstret for det seksuelle samvær.  Det er vondt også for ens partner å merke at den andre er fysisk tilstede, men ellers er fjern og frakoblet.

Dersom dette blir mønstret er det viktig å stoppe opp og få hjelp til å undersøke hva som ligger til grunn for at seksualiteten og relasjonen er kommet inn i et slikt mønster.  

Dersom frakobling fra partner under sex med fravær av emosjonelt innhold blir en teknikk man må bruke for å klare å ha sex er det et sterkt signal om at det er noe grunnleggende i relasjonen som bør bearbeides.

Råd for dem som forsvinner i fantasier under sex.

Mange terapeuter vil ha det til at  «seksualiteten sitter i hodet», eller at  « hodet er det største sexorgan». Jeg er ikke uten videre enig i det.

Seksualitet og nytelse er først og fremst en kroppslig opplevelse. Hvordan vi tenker om oss selv og den andre har selvfølgelig stor innflytelse på vår opplevelse av lyst og nytelse. Men først og fremst handler god sex og nærhet om å være tilstede i kroppen og nytelsen. Da kan vi kan da også oppleve et fysisk og mentalt fellesskap med vår partner. 

Når kropp og følelser er i kontakt med hverandre blir seksualiteten en fellesrom hvor vi sammen både kan hvile, lade opp og hente overskudd i hverdagen.

For å være tilstede i kroppen sammen med partner behøver man å føle seg trygge i relasjonen. Generelt anbefaler jeg å gjøre kroppslige øvelser daglig som gjør at man skaper og opprettholder kontakten med kroppen, f.eks. mindfulnesss - øvelser som øker kroppsbevisstheten. 

Dersom denne tryggheten er tilstede er det mange måter å arbeide med dette på. Èn kan være er å innlede det seksuelle møte med å ligge sammen i en omfavnelse. Bruk pusten til å komme tilstede i kroppen ved bare å legge merke til åndedrettet uten å presse det. 

Merk din egen kropp og den andres mot din. Kjærtegn hverandre, se hverandre inn i øynene, bruk tid på kontakten og merk samtidig det som skjer i din kropp. Om du holder på å forsvinne inn i fantasien når dere har sex, så rett oppmerksomheten mot din egen pust. Det er ikke mulig å være oppmerksom både på egen pust og å være i fantasien samtidig. På den måten blir åndedrettet «broen« inn i til den kroppslige tilstedeværelse.