Å snakke om sex - hvordan gjøre det lettere?

Det er aldri for sent å få et godt intimt og  erotisk liv!

Et viktig element ved  et erotisk forhold er å kunne snakke godt med sin partner om sine behov og ønsker.

Men det er lettere sagt enn gjort. 

Og : Mange har den forestilling at dersom man er nødt til å snakke om det erotiske må noe være galt: «Dersom vi elsker og begjærer hverandre, kan vi se og oppfylle hverandres behov – uten ord».

Dermed fortsetter vi stilltiende som vi pleier, sex blir en vane, og vi prøver å sette pris på det vi får og gir til hverandre. Sex kan dermed miste mening og betydning, par glir fra hverandre og intimiteten blir borte.

Men kanskje er den gode samtale om behov og ønsker heller et uttrykk for at vi er trygge på og vil vår partner og at forholdet er betydningsfullt?

Så hvordan gjøre disse samtaler litt lettere?

-Bruk tid til å snakke om sex. Ikke bare når dere er sammen intimt, men før og etter og utenfor soverommet. Å hengi seg intimt til en annen innebærer sårbarhet. Uttrykk for ønsker og behov i en sånn sammenheng kan oppleves sårende, som instruksjoner eller kritikk. 

Snakk om det når du føler overskudd og lyst. Er man frustrert blir samtalen ofte preget av angrep/forsvar eller et motangrep. Bruk «jeg-språk»: Jeg liker at du gjør..... Jeg liker at du kjærtegner lenge der....... Ros partner, støtt opp om dennes gode intensjoner.

-Bruk kroppen til å fortelle hva som kjennes bra, hjelp din partner, ta dennes hånd og flytt den rundt, gi respons og anerkjennelse så din partner opplever glede ved å gi deg det du ønsker. Gi deg hen til givergleden, spør hva du kan gjøre for den andre. Og merk nytelsen ved å være den som gir nytelse til en annen.

Et godt erotisk liv er innenfor rekkevidde for alle. En grunnleggende tillit og trygghet er det nødvendige utgangspunkt for å utvikle samtalen, fortroligheten og nytelsen.

Parforholdet er givende – og utfordrende. For å fortsatt kjenne begjær og lyst i forholdet, er en gjensidig forpliktelse nødvendig. 

Det krever mot og vilje. Viljen til å la kjærligheten og det erotiske liv blomstre.

 

- etter inspirasjon av sexolog og psykolog Esther Perel.